Post Mon Mar 04, 2024 6:36 pm

2024-Kostopoulos et al-preprint

"Low circulating tumor cell levels correlate with favorable outcomes and distinct biological features in multiple myeloma"
Ioannis Kostopoulos, Ioannis Ntanasis-Stathopoulos, Pantelis Rousakis, Panagiotis Malandrakis, Chrysanthi Panteli, Evangelos Eleutherakis-Papaiakovou, Nikolaos Angelis, Vasiliki Spiliopoulou, Panagiotis Bakouros, Rodanthi-Eleni Syrigou, Georgia Dimitrakopoulou, Despina Fotiou, Magdalini Migkou, Nikolaos Kanellias, Nikolaos Paschalidis, Maria Gavriatopoulou, Efstathios Kastritis, Meletios-Athanasios Dimopoulos, Ourania E. Tsitsilonis, Evangelos Terpos
Res Sq, posted February 26th, 2024
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3978885/v1

- will update when/if this is peer-reviewed and published

- no dataset accession given