FAQ  •  Register  •  Login

2023-Zhou et al-preprint

<<

mleipold

Guru

Posts: 6110

Joined: Fri Nov 01, 2013 5:30 pm

Location: Stanford HIMC, CA, USA

Post Tue Oct 10, 2023 3:21 pm

2023-Zhou et al-preprint

"Longitudinal dynamic single-cell mass cytometry analysis of peripheral blood mononuclear cells in COVID-19 patients within 6 months after viral RNA clearance"
diwenxin Zhou, Shuai Zhao, Keting He, Qiuhong Liu, Fen Zhang, Zhangya Pu, Lanlan Xiao, Lingjian Zhang, Shangci Chen, Xiaohan Qian, Xiaoxin Wu, Yangfan Shen, Ling Yu, Huafen Zhang, Jiandi Jin, Min Xu, Xiaoyan Wang, Danhua Zhu, Zhongyang Xie, Xiaowei Xu
Res Sq, posted October 5th, 2023
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3339097/v1

- will update when/if this is peer-reviewed and published

- no dataset accession given
<<

mleipold

Guru

Posts: 6110

Joined: Fri Nov 01, 2013 5:30 pm

Location: Stanford HIMC, CA, USA

Post Fri Jun 07, 2024 3:31 pm

Re: 2023-Zhou et al-preprint

Now published:

BMC Infect Dis. 2024, 24, 567
https://doi.org/10.1186/s12879-024-09464-0

- no dataset accession given

Return to Literature

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests