Post Thu Mar 30, 2023 3:16 pm

2023-Yi et al-Cancer Lett

"scRNA-Seq and imaging mass cytometry analyses unveil iNKT cells-mediated anti-tumor immunity in pancreatic cancer liver metastasis"
Qijun Yi, Jie Wang, Tingting Liu, Yi Yao, Ian Loveless, Kalpana Subedi, Jugmohit Toor, Indra Adrianto, Hua Xiao, Bin Chen, Howard Crawford, Deyu Fang, Li Zhou, Qing-Sheng Mi
Cancer Lett. 2023
https://doi.org/10.1016/j.canlet.2023.216149

- no dataset accession given