Post Mon Mar 27, 2023 3:15 pm

2023-Liu et al-Cancer Cell

"Neutralizing IL-8 potentiates immune checkpoint blockade efficacy for glioma"
Haofei Liu , Qiwen Zhao, Leyong Tan, Xin Wu, Rui Huang, Yonglin Zuo, Longjuan Chen, Jigui Yang, Zuo-Xin Zhang, Wenchen Ruan, Jiayang Wu, Fei He, Yiliang Fang, Fangyuan Mao, Peipei Zhang, Xiaoning Zhang, Peidi Yin, Zexuan Yan, Wenwen Xu, Huimin Lu, Qingrui Li, Mei Liang, Yanjun Jia, Cong Chen, Senlin Xu, Yu Shi, Yi-Fang Ping, Guang-Jie Duan, Xiao-Hong Yao, Zhijian Han, Tao Pang, Youhong Cui, Xia Zhang, Bo Zhu, Chunjian Qi, Yan Wang, Sheng-Qing Lv, Xiu-Wu Bian, Xindong Liu
Cancer Cell. 2023
https://doi.org/10.1016/j.ccell.2023.03.004

- no CyTOF dataset accession given