Post Mon Mar 06, 2023 5:37 pm

2023-Wang et al-Hepatology

"SULT2B1-CS-DOCK2 axis regulates effector T cell exhaustion in hepatocellular carcinoma microenvironment"
Shuai Wang, Rui Wang, Nan Xu, Xuyong Wei, Yijie Yang, Zhengxing Lian, Beini Cen, Chenchen Shen, Wangyao Li, Jianguo Wang, Zhensheng Zhang, Linsong Tang, Qiang Wei, Di Lu, Xiao Xu
Hepatology. 2023
https://doi.org/10.1097/hep.0000000000000025
https://oce.ovid.com/article/01515467-990000000-00019

- no dataset accession given