Post Tue Jun 06, 2023 6:50 pm

2023-Yao et al-Circ Res

"Spatial Multiplexed Protein Profiling of Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury"
Luyan Yao, Funan He, Quanyi Zhao, Dandan Li, Shufang Fu, Mingzhi Zhang, Xingzhong Zhang, Bingying Zhou, Li Wang
Circ Res. 2023
https://doi.org/10.1161/circresaha.123.322620

- https://zenodo.org/record/7279225#.ZCJcvi-KH1x only gives a merged CSV of the IMC output