Post Mon Jul 11, 2022 3:39 pm

2022-Cheng et al-J Med Virol

"Immunoassay and mass cytometry revealed immunological profiles induced by inactivated BBIBP COVID-19 vaccine"
Zhangkai J Cheng, Huimin Huang, Qiwen Liu, Ruifen Zhong, Zhiman Liang, Mingshan Xue, Mingtao Liu, Siping Li, Hongman Wang, Peiyan Zheng, Chunfu Zheng, Baoqing Sun
J Med Virol. 2022
https://doi.org/10.1002/jmv.27983

- "Data availability statement The data used in this work will be available upon request."