Post Thu Feb 22, 2024 5:37 pm

2024-Zhang et al-Cell Metab

"Methionine secreted by tumor-associated pericytes supports cancer stem cells in clear cell renal carcinoma"
ChuanJie Zhang, ZunGuo Du, Yi Gao, Kiat Shenq Lim, WenJie Zhou, Hai Huang, HongChao He, Jun Xiao, DanFeng Xu, QingQuan Li
Cell Metab. 2024
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2024.01.018

- no CyTOF dataset accession given