Post Wed May 10, 2023 3:37 pm

2023-Tian et al-preprint

"SeMOE allows for quantitative glycan perception and exhibits anti-cancer potentiality"
Xiao Tian, Lingna Zheng, Changjing Wang, Yida Han, Yujie Li, Tongxiao Cui, Jialin Liu, Chuanming Liu, Guogeng Jia, Lujie Yang, Chen Zeng, Lijun Ding, Chu Wang, Bo Cheng, Meng Wang, Ran Xie
bioRxiv, posted May 09, 2023
https://doi.org/10.1101/2023.05.08.539922

- will update when/if this is peer-reviewed and published

- no dataset accession given