Post Wed Jun 29, 2022 3:26 pm

2022-Man et al-Oral Dis

"Single-cell analysis reveals immune cellular components in odontogenic keratocysts"
Qi-Wen Man, Rui-Fang Li, Jian-Feng Liu, Yi Zhao, Bing Liu
Oral Dis. 2022
https://doi.org/10.1111/odi.14293

- no CyTOF dataset accession given