Post Tue Jun 06, 2023 7:08 pm

2023-Pan et al-Cell Oncol

"TGF-β-p-STAT1-LAIR2 axis has a "self-rescue" role for exhausted CD8+ T cells in hepatocellular carcinoma"
Banglun Pan, Zengbin Wang, Yuxin Yao, Xiaoling Ke, Shuling Shen, Weihong Chen, Xiaoxia Zhang, Jiacheng Qiu, Xiaoxuan Wu, Nanhong Tang
Cell Oncol. 2023
https://doi.org/10.1007/s13402-023-00830-9

- no CyTOF dataset accession given