Post Mon May 04, 2020 5:14 pm

2020-Weng et al-preprint

"Epigenetic therapy remodels the immune synaptic cytoskeleton to potentiate cancer susceptibility to γδ T cells"
Rueyhung Roc Weng, Hsuan-Hsuan Lu, Chien-Ting Lin, Chia-Chi Fan, Rong-Shan Lin, Tai-Chung Huang, eShu-Yung Lin, View Yi-Jhen Huang, Yi-Hsiu Juan, Yi-Chieh Wu, Zheng-Ci Hung, Chi Liu, Xuan-Hui Lin, Wan-Chen Hsieh, Tzu-Yuan Chiu, Jung-Chi Liao, Yen-Ling Chiu, Shih-Yu Chen, Chong-Jen Yu, Hsing-Chen Tsai
bioRxiv, posted May 02, 2020.
https://doi.org/10.1101/2020.04.30.069955

- will update when/if this is peer-reviewed and published
- no dataset accession number given